محصولات نرم افزاری

نوین ایده سال ها می کوشد با تولید نرم افزار های عالی و با کیفیت بهترین خدمات نرم افزاری را به مشتریان خوب بدهد، نرم افزار باشگاه مشتریان نوین ایده با دارا بودن دستگاه ثبت شماره موبایل و پنل پیامکی در حال فعالیت است و فرم نگار نرم افزار حساب داری قدرمتند در انجام امور حساب داری.